99 Nama Nama Allah Asmaul Husna Dalil Makna Khasiat beserta Artinya

99 Nama Nama Allah Asmaul Husna Dalil Makna Khasiat beserta Artinya – Assamuallaikum kawan. Setelah kemarin saya mengulas tentang Huruf Hijaiyah dan Cara Membacanya. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang nama nama Allah yang suci dan terangkai dalam Asmaul Husna.

Allah swt mempunyai nama-nama baik nan indah serta biasanya kita kenal dengan sebutan asmaul husna dimana nama-nama tersebut terbagi sesuai sifat dan keagungan Allah swt. Nama-nama tersebut berjumlah 99 dan hanya pantas untuk disandingkan dengan zat yang maha agung ini karena dengan nama-nama Allah yang agung tersebut menjadikan ciri serta bukti dari kekuasaan dan kebesaran Allah sebagai sang pencipta langit dan bumi.

Sebagai seorang muslim, tentunya mengetahui, meneladani, dan mengamalkan 99 nama-nama Allah secara istiqomah menjadi salah satu kebutuhan, memiliki nilai ibadah, serta merupakan tauladan ilmu untuk mengenal zat Allah.

Dalil Asmaul Husna

Asmaul Husna sendiri mempunyai arti “nama-nama yang baik”. Jadi 99 nama Allah Asmaul Husna yang kita bahas adalah merupakan nama-nama, sebutan, gelar ataupun sifat-sifat Allah SWT yang sangat baik dan indah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Thaha ayat 8 yaitu :

“Dialah Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai asmaa’ul husna (nama-nama yang baik)”.

Selain itu juga jika kita melihat di dalam Kitab Bulughul Marom juga akan ditemukan sebuah hadist yang statusnya Muttafaqqun ‘Alaih yang mempunyai sarat faidah dan makna yang terkandung di dalamnya. Hadist tersebut diriwayatkan oleh sahabat Abu Huroiroh R.A Bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata :

Bahwa Rasulullah berkata : “Sesunggunya milik Allah 99 nama, barang siapa yang  mengahshoiNya maka pasti masuk surge”. (HR. Bukhari No. 2736, 7392, Muslim No. 6989)

Asmaul Husna dalam Pandangan para Ulama

Seperti yang kita ketahui diatas bahwa Asma’ul Husna secara harfia merupakan nama, sebutan, atau gelar Allah yang baik dan agung dimana ini semua sesuai dengan sifat-sifat Allah. Dan semua nama Allah tersebut merupakan satu kesatuan yang menyatu di dalam kebesaran dan kehebatanNya.

Sudah sejak lama para ulama telah banyak membahas serta menafsirkan 99 nama-nama Allah tersebut karena nama-nama Allah merupakan alamat yang bisa ditujukan kepada Dzat yang semestinya kita ibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah.

Untuk nama-nama ini para Ulama ada perbedaan pendapat tentang makna dan penafsirannya. Selain itu juga mereka mempunyai perbedaan pendapat tentang jumlah nama.

Ada yang menyebut bahwa nama Allah ada 99, 100, 200, bahkan ada yang menyebut 1.000 serta 4.000 nama. Namun dibalik itu semua adalah bahwa yang paling penting adalah kita tidak boleh musyrik atau salah dalam menggunakan daftar nama-nama Allah tersebut.

Para Ulama juga berpendapat bahwa kebenaran merupakan sebuah konsistensi yang terhubung dengan kebenaran yang lain. Dengan cara itu pula umat Muslim tidak akan mudah menulis sifat-sifat dan atau nama-nama Allah ini karena Allah tidak dapat disetarakan oleh hal apapun. Namun kita tetap harus bisa mengerti dengan hati terhadap setiap keterangan yang tertulis pada Al-Qur’an tentang nama-nama Allah ini.

Ini juga seperti yang tertulis pada Al-Qur’an bahwa Allah tidak dapat disamakan atau dimiripkan terhadap segala sesuatu makhluknya. Yaitu yang tertulis pada surat Al-Ikhlas :

Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan untuk bergantung dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dia (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tiada pula seorangpun yang setara dengan Dia (Allah)”. (Surat Al-Ikhlas 112:1-4)

Banyak ulama yang juga menekankan bahwa Allah merupakan sebuah nama Dzat yang pasti ada. Dan semua kebenaran mutlak hanya ada pada namanya. Dan semua sifat-sifat Allah tersebut dijelaskan secara lengkap pada Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik untuk Allah.

Daftar Tulisan Lengkap 99 Nama Allah Asmaul Husna Arab Latin beserta Artinya

Asmaul Husna mempunyai 99 daftar nama sifat yang agung bagi Allah swt. Berikut ini merupakan tabel singkat daripada sifat nama-nama Allah yang suci tersebut :

Baiklah setelah kita mengenal sekilas tentang Asmaul Husna. Berikut ini saya sajikan tentang daftar tulisan lengkap tentang 99 nama Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna yang saya sertakan juga dengan artinya.

No. Nama Arab Indonesia
Allah الله Allah
1 Ar Rahman الرحمن Yang Maha Pengasih
2 Ar Rahiim الرحيم Yang Maha Penyayang
3 Al Malik الملك Yang Maha Merajai (bisa di artikan Raja dari semua Raja)
4 Al Quddus القدوس Yang Maha Suci
5 As Salaam السلام Yang Maha Memberi Kesejahteraan
6 Al Mu`min المؤمن Yang Maha Memberi Keamanan
7 Al Muhaimin المهيمن Yang Maha Mengatur
8 Al `Aziiz العزيز Yang Maha Perkasa
9 Al Jabbar الجبار Yang Memiliki Mutlak Kegagahan
10 Al Mutakabbir المتكبر Yang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran
11 Al Khaliq الخالق Yang Maha Pencipta
12 Al Baari` البارئ Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
13 Al Mushawwir المصور Yang Maha Membentuk Rupa (makhluknya)
14 Al Ghaffaar الغفار Yang Maha Pengampun
15 Al Qahhaar القهار Yang Maha Memaksa
16 Al Wahhaab الوهاب Yang Maha Pemberi Karunia
17 Ar Razzaaq الرزاق Yang Maha Pemberi Rezeki
18 Al Fattaah الفتاح Yang Maha Pembuka Rahmat
19 Al `Aliim العليم Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
20 Al Qaabidh القابض Yang Maha Menyempitkan (makhluknya)
21 Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan (makhluknya)
22 Al Khaafidh الخافض Yang Maha Merendahkan (makhluknya)
23 Ar Raafi` الرافع Yang Maha Meninggikan (makhluknya)
24 Al Mu`izz المعز Yang Maha Memuliakan (makhluknya)
25 Al Mudzil المذل Yang Maha Menghinakan (makhluknya)
26 Al Samii` السميع Yang Maha Mendengar
27 Al Bashiir البصير Yang Maha Melihat
28 Al Hakam الحكم Yang Maha Menetapkan
29 Al `Adl العدل Yang Maha Adil
30 Al Lathiif اللطيف Yang Maha Lembut
31 Al Khabiir الخبير Yang Maha Mengenal
32 Al Haliim الحليم Yang Maha Penyantun
33 Al `Azhiim العظيم Yang Maha Agung
34 Al Ghafuur الغفور Yang Maha Memberi Pengampunan
35 As Syakuur الشكور Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai)
36 Al `Aliy العلى Yang Maha Tinggi
37 Al Kabiir الكبير Yang Maha Besar
38 Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Memelihara
39 Al Muqiit المقيت Yang Maha Pemberi Kecukupan
40 Al Hasiib الحسيب Yang Maha Membuat Perhitungan
41 Al Jaliil الجليل Yang Maha Luhur
42 Al Kariim الكريم Yang Maha Pemurah
43 Ar Raqiib الرقيب Yang Maha Mengawasi
44 Al Mujiib المجيب Yang Maha Mengabulkan
45 Al Waasi` الواسع Yang Maha Luas
46 Al Hakiim الحكيم Yang Maha Maka Bijaksana
47 Al Waduud الودود Yang Maha Mengasihi
48 Al Majiid المجيد Yang Maha Mulia
49 Al Baa`its الباعث Yang Maha Membangkitkan
50 As Syahiid الشهيد Yang Maha Menyaksikan
51 Al Haqq الحق Yang Maha Benar
52 Al Wakiil الوكيل Yang Maha Memelihara
53 Al Qawiyyu القوى Yang Maha Kuat
54 Al Matiin المتين Yang Maha Kokoh
55 Al Waliyy الولى Yang Maha Melindungi
56 Al Hamiid الحميد Yang Maha Terpuji
57 Al Muhshii المحصى Yang Maha Mengalkulasi (Menghitung Segala Sesuatu)
58 Al Mubdi` المبدئ Yang Maha Memulai
59 Al Mu`iid المعيد Yang Maha Mengembalikan Kehidupan
60 Al Muhyii المحيى Yang Maha Menghidupkan
61 Al Mumiitu المميت Yang Maha Mematikan
62 Al Hayyu الحي Yang Maha Hidup
63 Al Qayyuum القيوم Yang Maha Mandiri
64 Al Waajid الواجد Yang Maha Penemu
65 Al Maajid الماجد Yang Maha Mulia
66 Al Wahid الواحد Yang Maha Tunggal
67 Al Ahad الاحد Yang Maha Esa
68 As Shamad الصمد Yang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta
69 Al Qaadir القادر Yang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan
70 Al Muqtadir المقتدر Yang Maha Berkuasa
71 Al Muqaddim المقدم Yang Maha Mendahulukan
72 Al Mu`akkhir المؤخر Yang Maha Mengakhirkan
73 Al Awwal الأول Yang Maha Awal
74 Al Aakhir الأخر Yang Maha Akhir
75 Az Zhaahir الظاهر Yang Maha Nyata
76 Al Baathin الباطن Yang Maha Ghaib
77 Al Waali الوالي Yang Maha Memerintah
78 Al Muta`aalii المتعالي Yang Maha Tinggi
79 Al Barru البر Yang Maha Penderma (Maha Pemberi Kebajikan)
80 At Tawwaab التواب Yang Maha Penerima Tobat
81 Al Muntaqim المنتقم Yang Maha Pemberi Balasan
82 Al Afuww العفو Yang Maha Pemaaf
83 Ar Ra`uuf الرؤوف Yang Maha Pengasuh
84 Malikul Mulk مالك الملك Yang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)
85 Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86 Al Muqsith المقسط Yang Maha Pemberi Keadilan
87 Al Jamii` الجامع Yang Maha Mengumpulkan
88 Al Ghaniyy الغنى Yang Maha Kaya
89 Al Mughnii المغنى Yang Maha Pemberi Kekayaan
90 Al Maani المانع Yang Maha Mencegah
91 Ad Dhaar الضار Yang Maha Penimpa Kemudharatan
92 An Nafii` النافع Yang Maha Memberi Manfaat
93 An Nuur النور Yang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
94 Al Haadii الهادئ Yang Maha Pemberi Petunjuk
95 Al Badii’ البديع Yang Maha Pencipta Yang Tiada Bandingannya
96 Al Baaqii الباقي Yang Maha Kekal
97 Al Waarits الوارث Yang Maha Pewaris
98 Ar Rasyiid الرشيد Yang Maha Pandai
99 As Shabuur الصبور Yang Maha Sabar

Makna Asmul Husna

99 Nama Allah yang telah kita ketahui diatas merupakan nama-nama suci milik Allah swt. Berikut ini adalah sekilas ulasan mengenai masing-masing nama Allah swt tersebut.

 1. Ar-Rahmaan: ( الرحمن ) artinya adalah Maha Pengasih yaitu pemberi kenikmatan yang agung-agung dan pengasih di dunia.
 2. Ar-Rahim: ( الرحيم ) artinya adalah Maha Penyayang yaituu pemberi kenikmatan yang di luar jangkaan dan penyayang di akhirat.
 3. Al-Malik: ( الملك ) artinya adalah Maha Merajai/ Menguasai /Pemerintah, iaitu mengatur kerajaanNya sesuai dengan kehendakNya sendiri.
 4. Al-Quddus: ( القدوس ) artinya adalah Maha Suci yaitu tersuci dan bersih dari segala cela dan kekurangan.
 5. As-Salaam: ( السلام ) artinya adalah Maha Penyelamat yaitu pemberi keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh makhlukNya.
 6. Al-Mu’min: ( المؤمن ) artinya adalah Maha Pengaman / Pemelihara keamanan, iaitu siapa yang bersalah dan makhlukNya itu benar-benar akan diberi seksa, sedang kepada yang taat akan benar-benar dipenuhi janjiNya dengan pahala yang baik.
 7. Al-Muhaimin: ( المحيمن ) artinya adalah Maha Pelindung/Penjaga / Maha Pengawal serta Pengawas, iaitu memerintah dan melindungi segala sesuatu.
 8. Al-’Aziiz: ( العزيز ) artinya adalah Maha Mulia / Maha Berkuasa yaitu kuasaNya mampu untuk berbuat sekehendakNya
 9. Al-Jabbaar: ( الجبار ) artinya adalah Maha Perkasa / Maha Kuat / Yang Menundukkan Segalanya, iaitu mencukupi segala keperluan, melangsungkan segala perintahNya serta memperbaiki keadaan seluruh hambaNya.
 10. Al-Mutakabbir: ( المتكبر ) artinya adalah Maha Megah / Maha Pelengkap Kebesaran yaitu yang melengkapi segala kebesaranNya, menyendiri dengan sifat keagungan dan kemegahanNya.
 11. Al-Khaaliq: ( الخالق ) artinya adalah Maha Pencipta, iaitu mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, juga yang menakdirkan adanya semua itu.
 12. Al-Baari’: ( البارئ ) artinya adalah Maha Pembuat / Maha Perancang / Maha Menjadikan, iaitu mengadakan sesuatu yang bernyawa yang ada asal mulanya.
 13. Al-Mushawwir: ( المصور ) artinya adalah Maha Pembentuk / Maha Menjadikan Rupa Bentuk, memberikan gambaran atau bentuk pada sesuatu yang berbeza dengan lainnya. (Al-Khaaliq adalah mengadakan sesuatu yang belum ada asal mulanya atau yang menakdirkan adanya itu. Al-Baari’ ialah mengeluarkannya dari yang sudah ada asalnya, manakala Al-Mushawwir ialah yang memberinya bentuk yang sesuai dengan keadaan dan keperluannya).
 14. Al-Ghaffaar: ( الغفار ) artinya adalah Maha Pengampun, banyak pemberian maafNya dan menutupi dosa-dosa dan kesalahan.
 15. Al-Qahhaar: ( القهار ) artinya adalah Maha Pemaksa, menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaanNya serta memaksa segala makhluk menurut kehendakNya.
 16. Al-Wahhaab: ( الوهاب ) artinya adalah Maha Pemberi / Maha Menganugerah yaitu memberi banyak kenikmatan dan selalu memberi kurnia.
 17. Ar-Razzaaq: ( الرزاق ) artinya adalah Maha Pengrezeki / Maha Pemberi Rezeki yaitu memberi berbagai rezeki serta membuat juga sebab-sebab diperolehnya.
 18. Al-Fattaah: ( الفتاح ) artinya adalah Maha Membukakan / Maha Pembuka yaitu membuka gedung penyimpanan rahmatNya untuk seluruh hambaNya.
 19. Al-’Aliim: ( العليم ) artinya adalah Maha Mengetahui yaitu mengetahui segala yang maujud dan tidak ada satu benda pun yang tertutup oleh penglihatanNya.
 20. Al-Qaabidh: ( القابض ) artinya adalah Maha Pencabut / Maha Penyempit Hidup / Maha Pengekang, iaitu mengambil nyawa atau menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki olehNya.
 21. Al-Baasith: ( الباسط ) artinya adalah Maha Meluaskan / Maha Pelapang Hidup / Maha Melimpah Nikmat, iaitu memudahkan terkumpulnya rezeki bagi siapa yang diinginkan olehNya.
 22. AI-Khaafidh: ( الخافض ) artinya adalah Maha Menjatuhkan / Maha Menghinakan / Maha Perendah / Pengurang, iaitu terhadap orang yang selayaknya dijatuhkan akibat kelakuannya sendiri dengan memberinya kehinaan, kerendahan dan seksaan.
 23. Ar-Raafi’: ( الرافع ) artinya adalah Maha Mengangkat / Maha Peninggi yaitu terhadap orang yang selayaknya diangkat kedudukannya kerana usahanya yang giat, iaitu termasuk golongan kaum yang bertaqwa.
 24. Al-Mu’iz: ( المعز ) artinya adalah Maha Menghormati / Memuliakan / Maha Pemberi Kemuliaan/Kemenangan, iaitu kepada orang yang berpegang teguh pada agamaNya dengan memberinya pentolongan dan kemenangan.
 25. Al-Muzil: ( المذل ) artinya adalah Maha Menghina / Pemberi kehinaan yaitu kepada musuh-musuhNya dan musuh ummat Islam seluruhnya.
 26. As-Samii’: ( السميع ) artinya adalah Maha Mendengar.
 27. Al-Bashiir: ( البصير ) artinya adalah Maha Melihat.
 28. Al-Hakam: ( الحكم ) artinya adalah Maha Menghukum / Maha Mengadili yaitu sebagai hakim yang menetapkan / memutuskan yang tidak seorang pun dapat menolak keputusanNya, juga tidak seorang pun yang berkuasa merintangi kelangsungan hukumNya itu.
 29. Al-’Adl: ( العدل ) artinya adalah Maha Adil. Serta sangat sempurna dalam keadilanNya itu.
 30. Al-Lathiif: ( اللطيف ) artinya adalah Maha Menghalusi / Maha Teliti / Maha Lembut serta Halus, iaitu mengetahui segala sesuatu yang samar-samar, pelik-pelik dan kecil-kecil.
 31. Al-Khabiir: ( الخبير ) artinya adalah Maha Waspada/ Maha Mengetahui.
 32. Al-Haliim: ( الحليم ) artinya adalah Maha Penyabar / Maha Penyantun / Maha Penghamba, iaitu yang tidak tergesa-gesa melakukan kemarahan dan tidak pula gelojoh memberikan siksaan.
 33. Al-’Adzhiim: ( العظيم ) artinya adalah Maha Agung, iaitu mencapai puncak tertinggi dan di mercu keagungan kerana bersifat dengan segala macam sifat kebesaran dan kesempunnaan.
 34. Al-Ghafuur: ( الغفور ) artinya adalah Maha Pengampun, banyak pengampunanNya kepada hamba-hambaNya.
 35. Asy-Syakuur: ( الشكور ) artinya adalah Maha Pembalas / Maha Bersyukur, iaitu memberikan balasan yang banyak sekali atas amalan yang kecil.
 36. Al-’Aliy: ( العلي ) artinya adalah Maha Tinggi Martabat-Nya / Maha Tinggi serta Mulia, iaitu mencapai tingkat yang setinggi-tingginya yang tidak mungkin digambarkan oleh akal fikiran sesiapa pun dan tidak dapat difahami oleh otak yang bagaimanapun pandainya.
 37. Al-Kabiir: ( الكبير ) artinya adalah Maha Besar, yang kebesaranNya tidak dapat dicapai oleh pancaindera ataupun akal manusia.
 38. Al-Hafidz: ( الحفيظ ) artinya adalah Maha Pemelihara Maha Pelindung / Maha Memelihara, iaitu menjaga segala sesuatu jangan sampai rosak dan goyah. Juga menjaga segala amal perbuatan hamba-hambaNya, sehingga tidak akan disia-siakan sedikit pun untuk memberikan balasanNya.
 39. Al-Muqiit: ( المقيت ) artinya adalah Maha Pemberi kecukupan/ Maha Pemberi Keperluan, baik yang berupa makanan tubuh ataupun makanan rohani.
 40. Al-Hasiib: ( الحسيب ) artinya adalah Maha Penjamin / Maha Mencukupi / Maha Penghitung yaitu memberikan jaminan kecukupan kepada seluruh bamba-hambaNya pada hari Qiamat.
 41. Al-Jaliil: ( الجليل ) artinya adalah Maha Luhur yaitu yang memiliki sifat-sifat keluhuran kerana kesempurnaan sifat-sifatNya.
 42. Al-Kariim: ( الكريم ) artinya adalah Maha Pemurah yaitu mulia tanpa had dan memberi siapa pun tanpa diminta atau sebagai penggantian dan sesuatu pemberian.
 43. Ar-Raqiib: ( الركيب ) artinya adalah Maha Peneliti / Maha Pengawas Maha Waspada yaitu yang mengamat-amati gerak-geri segala sesuatu dan mengawasinya.
 44. Al-Mujiib: ( المجيب ) artinya adalah Maha Mengabulkan yaitu yang memenuhi permohonan siapa saja yang berdoa padaNya.
 45. Al-Waasi’: ( الواسع ) artinya adalah Maha Luas Pemberian-Nya yaitu kerahmatanNya merata kepada segala yang maujud dan luas pula ilmuNya terhadap segala sesuatu.
 46. Al-Hakiim: ( الحكيم ) artinya adalah Maha Bijaksana yaitu memiliki kebijaksanaan yang tertinggi kesempurnaan ilmuNya serta kerapiannya dalam membuat segala sesuatu.
 47. Al-Waduud: ( الودود ) artinya adalah Maha Pencinta / Maha Menyayangi, iaitu yang menginginkan segala kebaikan untuk seluruh hambaNya dan juga berbuat baik pada mereka itu dalam segala hal dan keadaan.
 48. Al-Majiid: ( المجيد ) artinya adalah Maha Mulia yaitu yang mencapai tingkat teratas dalam hal kemuliaan dan keutamaan.
 49. Al-Ba’ithu: ( الباعث ) artinya adalah Maha Membangkitkan yaitu membangkitkan semangat dan kemahuan, juga membangkitkan para Rasul dan orang-orang yang telah mati dari kubur masing-masing nanti setelah tibanya hari Qiamat.
 50. Asy-Syahiid: ( الشهيد ) artinya adalah Maha Menyaksikan / Maha Mengetahui keadaan semua makhluk.
 51. Al-Haq: ( الحق ) artinya adalah Maha Haq / Maha Benar yang kekal dan tidak akan berubah sedikit pun.
 52. Al-Wakiil: ( الوكيل ) artinya adalah Maha Pentadbir / Maha Berserah / Maha Memelihara penyerahan, yakni memelihara semua urusan hamba-hambaNya dan apa-apa yang menjadi keperluan mereka itu.
 53. Al-Qawiy: ( القوى ) artinya adalah Maha Kuat / Maha Memiliki Kekuatan yaitu yang memiliki kekuasaan yang sesempurnanya.
 54. Al-Matiin: ( المتين ) artinya adalah Maha Teguh / Maha Kukuh atau Perkasa / Maha Sempurna Kekuatan-Nya , iaitu memiliki keperkasaan yang sudah sampai di puncaknya.
 55. Al-Waliy: ( الولى ) artinya adalah Maha Melindungi yaitu melindungi serta mengaturkan semua kepentingan makhlukNya kerana kecintaanNya yang amat sangat dan pemberian pertolonganNya yang tidak terbatas pada keperluan mereka.
 56. Al-Hamiid: ( الحميد ) artinya adalah Maha Terpuji, yang memang sudah selayaknya untuk memperoleh pujian dan sanjungan.
 57. Al-Muhshii: ( المحصى ) artinya adalah Maha Menghitung / Maha Penghitung, iaitu yang tiada satu pun tertutup dari pandanganNya dan semua amalan diperhitungkan sebagaimana wajarnya.
 58. Al-Mubdi’: ( المبدئ ) artinya adalah Maha Memulai/Pemula / Maha Pencipta dari Asal, iaitu yang melahirkan sesuatu yang asalnya tidak ada dan belum maujud.
 59. Al-Mu’iid: ( المعيد ) artinya adalah Maha Mengulangi / Maha Mengembalikan dan Memulihkan, iaitu menumbuhkan kembali setelah lenyapnya atau setelah rosaknya.
 60. Al-Muhyii: ( المحي ) artinya adalah Maha Menghidupkan yaitu memberikan daya kehidupan pada setiap sesuatu yang berhak hidup.
 61. Al-Mumiit: ( المميت ) artinya adalah Maha Mematikan yaitu mengambil kehidupan (roh) dari apa-apa yang hidup.
 62. Al-Hay: ( الحي ) artinya adalah Maha Hidup yaitu sentiasa kekal hidupNya itu.
 63. Al-Qayyuum: ( القيوم ) artinya adalah Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya yaitu baik ZatNya, SifatNya, Af’alNya. Juga membuat berdirinya apa-apa yang selain Dia. DenganNya pula berdirinya langit dan bumi ini.
 64. Al-Waajid: ( الواجد ) artinya adalah Maha Penemu / Maha Menemukan yaitu dapat menemukan apa saja yang diinginkan olehNya, maka tidak berkehendakkan pada suatu apa pun kerana sifat kayaNya yang secara mutlak.
 65. Al-Maajid: ( الماجد ) artinya adalah Maha Mulia, (sama dengan no. 48 yang berbeda hanyalah tulisannya dalam bahasa Arab, Ejaan sebenarnya no. 48 Al-Majiid, sedang no. 65 A1-Maajid).
 66. Al-Waahid: ( الواحد ) artinya adalah Maha Esa.
 67. Al-Ahad: ( الأحد ) artinya adalah Maha Tunggal.
 68. Ash-Shamad: ( الصمد ) artinya adalah Maha Diperlukan / Maha Diminta / Yang Menjadi Tumpuan, iaitu selalu menjadi tujuan dan harapan orang di waktu ada hajat keperluan.
 69. Al-Qaadir: ( القادر ) artinya adalah Maha Berkuasa/ Maha Kuasa / Maha Berupaya
 70. Al-Muqtadir: ( المقتدر ) artinya adalah Maha Menentukan.
 71. Al-Muqaddim: ( المقدم ) artinya adalah Maha Mendahulukan / Maha Menyegera yaitu mendahulukan sebahagian benda dari yang lainnya dalam mewujudnya, atau dalam kemuliaannya, selisih waktu atau tempatnya.
 72. Al-Muakhkhir: ( المؤخر ) artinya adalah Maha Menangguhkan / Maha Mengakhirkan / Maha Membelakangkan / Maha Melambat-lambatkan., iaitu melewatkan sebahagian sesuatu dari yang lainnya.
 73. Al-Awwal: ( الأول ) artinya adalah Maha Pemulaan / Maha Pertama yaitu terdahulu sekali dari semua yang maujud.
 74. Al-Aakhir: ( الآخر ) artinya adalah Maha Penghabisan / Yang Akhir yaitu kekal terus setelah habisnya segala sesuatu yang maujud.
 75. Azh-Zhaahir: ( الظاهر ) artinya adalah Maha Zahir / Maha Nyata / Maha Menyatakan yaitu menyatakan dan menampakkan kewujudanNya itu dengan bukti-bukti dan tanda-tanda ciptaanNya
 76. Al-Baathin: ( الباطن ) artinya adalah Maha Tersembunyi yaitu tidak dapat dimaklumi ZatNya, sehingga tidak seorang pun dapat mengenal ZatNya itu.
 77. Al-Waalii: ( الوالى ) artinya adalah Maha Menguasai / Maha Menguasai Urusan / Yang Maha Memerintah, iaitu menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaanNya dan menjadi milikNya.
 78. Al-Muta’aalii: ( المتعال ) artinya adalah Maha Suci/Tinggi yaitu terpelihara dari segala kekurangan dan kerendahan.
 79. Al-Bar: ( البار ) artinya adalah Maha Dermawan / Maha Bagus (Sumber Segala Kelebihan) / Yang banyak membuat kebajikan, iaitu banyak kebaikanNya dan besar kenikmatan yang dilimpahkanNya.
 80. At-Tawwaab: ( التواب ) artinya adalah Maha Penerima Taubat yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan maksiat untuk bertaubat lalu Allah akan menerimanya.
 81. Al-Muntaqim: ( المنتقم ) artinya adalah Maha Penyiksa / Yang Maha Menghukum, kepada mereka yang bersalah dan orang yang berhak untuk memperoleh siksaNya.
 82. Al-’Afuw: ( العفو ) artinya adalah Maha Pemaaf / Yang Maha Pengampun, menghapuskan kesalahan orang yang suka kembali untuk meminta maaf padaNya.
 83. Ar-Rauuf: ( الرؤف ) artinya adalah Maha Pengasih / Maha Mengasihi, banyak kerahmatan dan kasih sayangNya.
 84. Maalikul Mulk: ( المالك الملك ) artinya adalah Maha Pemilik Kekuasaan / Maha Menguasai kerajaan / Pemilik Kedaulatan Yang Kekal, maka segala perkara yang berlaku di alam semesta, langit, bumi dan sekitarnya serta yang di alam semesta itu semuanya sesuai dengan kehendak dan iradatNya.
 85. Zul-Jalaali Wal Ikraam: ( ذوالجلال والإكرام ) artinya adalah Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan / Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan. Juga Zat yang mempunyai keutamaan dan kesempurnaan, pemberi kurnia dan kenikmatan yang amat banyak dan melimpah ruah.
 86. Al-Muqsith: ( المقسط ) artinya adalah Maha Mengadili / Maha Saksama yaitu memberikan kemenangan pada orang-orang yang teraniaya dari tindakan orang-orang yang menganiaya dengan keadilanNya.
 87. Al-Jaami’: ( الجامع ) artinya adalah Maha Mengumpulkan / Maha Pengumpul yaitu mengumpulkan berbagai hakikat yang telah bercerai-berai dan juga mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari pembalasan.
 88. Al-Ghaniy: ( الغنى ) artinya adalah Maha Kaya Raya / Maha Kaya serta Serba Lengkap yaitu tidak berkehendakkan apa juapun dari yang selain ZatNya sendiri, tetapi yang selainNya itu amat mengharapkan padaNya.
 89. Al-Mughnii: ( المغنى ) artinya adalah Maha Pemberi kekayaan / Maha Mengkayakan dan Memakmurkan yaitu memberikan kelebihan yang berupa kekayaan yang berlimpah-ruah kepada siapa saja yang dikehendaki dari golongan hamba-hambaNya.
 90. Al-Maani’: ( المانع ) artinya adalah Maha Membela atau Maha Menolak / Maha Pencegah yaitu membela hamba-hambaNya yang soleh dan menolak sebab-sebab yang menyebabkan kerosakan.
 91. Adh-Dhaar: ( الضار ) artinya adalah Maha Mendatangkan Mudharat / Maha Pembuat Bahaya / Maha Pemberi bahaya, iaitu dengan menurunkan seksa-seksaNya kepada musuh-musuhNya
 92. An-Naafi’: ( النافع ) artinya adalah Maha Pemberi Manfaat , iaitu meluaslah kebaikan yang dikurniakanNya itu kepada semua hamba, masyarakat dan negeri.
 93. An-Nuur: ( النور ) artinya adalah Maha Pemberi Cahaya / Maha Bercahaya, iaitu menonjokan ZatNya sendiri dan menampakkan untuk yang selainNya dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaanNya.
 94. Al-Haadi: ( الهادى ) artinya adalah Maha Pemberi Petunjuk / Yang Memimpin dan Memberi Pertunjuk yaitu memberikan jalan yang benar kepada segala sesuatu agar berterusan adanya dan terjaga kehidupannya.
 95. Al-Badii’: ( البديع ) artinya adalah Maha Indah / Tiada Bandingan / Maha Pencipta yang baru, sehingga tidak ada contoh dan yang menyamai sebelum keluarnya ciptaanNya itu.
 96. Al-Baaqi: ( الباقع ) artinya adalah Maha Kekal, iaitu kekal hidupNya untuk selama-Iamanya
 97. Al-Waarits: ( الوارث ) artinya adalah Maha Membahagi / Maha Mewarisi / Maha Pewaris yaitu kekal setelah musnahnya seluruh makhluk.
 98. Ar-Rasyiid: ( الرشيد ) artinya adalah Maha Cendekiawan / Maha Pandai / Bijaksana / Maha Memimpin, iaitu yang memimpin kepada kebenaran, iaitu memberi penerangan dan panduan pada seluruh hambaNya dan segala peraturanNya itu berjalan mengikut ketentuan yang digariskan oleh kebijaksanaan dan kecendekiawanNya.
 99. Ash-Shabuur: ( الصبور ) artinya adalah Maha Penyabar yang tidak tergesa-gesa memberikan seksaan dan tidak juga cepat melaksanakan sesuatu sebelum masanya.

Manfaat dari Asmaul Husna yang Perlu Kamu Tahu

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa ada 99 nama Allah yang terangkai dalam Asma’ul Husna. Pada semua nama-nama tersebut terdapat beberapa rahasia yang bisa kita manfaatkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Diantaranya yaitu :

99 Nama Allah sebagai Sarana untuk Berdo’a

Sebagaimana adab dalam berdo’a, kita dianjurkan untuk berdo’a dengan menyebut nama-nama agung yang Allah miliki. Ada pula beberapa keuntungan saat kita mulai mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam berdoa.

Dengan membacanya kita sudah dinilai dengan ibadah, selain itu juga dengan menyertakan nama Allah dalam do’a-do’a kita Insya Allah maksud dan tujuan yang kita utarakan kepada Allah akan lebih mudah untuk masuk kedalam hati kita, pemahaman kita akan lebih kuat kepada Allah. Dan dengan begitu Insya Allah do’a kita akan lebih mudah untuk dikabulkan.

99 Nama Allah sebagai Dzikir dengan Asmaul Husna

Selain digunakan di dalam berdo’a, nama Allah yang agung Asma’ul Husna juga bisa gunakan sebagai saran berdzikir kepada Allah. Dengan berdzikir dengan nama Allah yang indah tersebut serta dilakukan dengan khusyuk, diresapi, dan dihayati baik itu baca’an arab ataupun artinya.

Insya Allah dengan kita akan lebih mengenal Allah melalui nama-nama Allah yang indah, merasakan ketenangan, ketentraman, serta kedamaian dalam jiwa karena kita akan lebih yakin bahwa Allah Maha Segalanya

Demikianlah ulasan tentang Daftar Tulisan Lengkap 99 Nama Allah Asmaul Husna Arab Latin beserta Artinya. Semoga dengan adanya postingan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang agama Islam. Wassalamuallaikum.